ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ.ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายนาจ้างและฝ่ายสมาชิก รวมถึงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 150 ท่าน โดยมีวิทยากรบรรยายจากทาง บลจ.กรุงไทย และกลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก
ทั้งนี้ต้องขอบขอบพระคุณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการประชุมนี้

 

 

  

  

 

องค์ความรู้สำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

 

 

ขอเชิญพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น  ณ.ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

การสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ว361 ลว 15 มิถุนายน 2561

 Download PDF

 

ภาพบรรยากาศ 16 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งล่าสุดจากทั่วประเทศ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุน ฯ ฝ่ายสมาชิก มากันเยอะๆจร้า เพื่อเค้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของพวกเราต่อไป

 
 
 
 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Go to top