ภาพบรรยากาศ 16 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งล่าสุดจากทั่วประเทศ 16 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุน ฯ ฝ่ายสมาชิก มากันเยอะๆจร้า เพื่อเค้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของพวกเราต่อไป

 
 
 
 
Go to top