ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ.ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายนาจ้างและฝ่ายสมาชิก รวมถึงพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 150 ท่าน โดยมีวิทยากรบรรยายจากทาง บลจ.กรุงไทย และกลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก
ทั้งนี้ต้องขอบขอบพระคุณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการประชุมนี้

 

 

  

  

 
Go to top